Cena: 0,00
Počet položek: 0

Charita

Akce Nocleženka 1+1

Co je Nocleženka

Nocleženka je charitativní akce, která má pomoci lidem bez domova přežít zimu. Za dar 100 Kč získá člověk bez domova možnost přespání v noclehárně Armády spásy, má zajištěnou základní teplou stravu (polévku s pečivem), teplý nápoj a má možnost provést základní hygienu. Každá zakoupená Nocleženka má přiděleno své číslo, které je pečlivě evidováno, aby mohl být dárce informován, když je "jeho" Nocleženka využita. Více informací o projektu najdete na jeho webových stránkách: Nocleženka.cz.

Proč podporujeme

Myslíme si, že lidé v naší společnosti jsou dostatečně bohatí na to, aby pomohli těm, kteří nemají ani to základní zázemí. Ačkoli žijeme v klimaticky mírné České republice, jsou tu zimní noci často chladné a umrznutí lidí bez domova není ani zdaleka tak řídkým jevem, jak se zdá. Proto jsme se rozhodli, v období předvánočním a povánočním, umožnit našim zákazníkům takto pomoci.

1+1

Za každou Nocleženku, kterou naším prostřednictvím jako zákazník/zákaznice zakoupíte, koupíme jednu další. O zakoupení a využití budete informován/informována mailem.